Radost z lahve - světové rumy (karibské) a whisky (irská, skotská, americká, japonská), nejlepší pálenky - Žufánek (slivovice, hruškovice, meruňkovice, ...)

Vaše mince
Chcete nakupovat za nejlepší ceny?
Chcete vědět včas o všech novinkách?
Zaregistrujte svoji emailovou adresu:

Ing. Ludvík Čanda
T: +420 703 435 135
Ú: 2108007510/2700 Unicredit Bank

www.radostzlahve.cz

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále „OP“) vymezují obchodní vztahy mezi prodávajícím Ing. Ludvíkem Čandou, jako dodavatelem (dále jen „dodavatel“) a fyzickou osobou, jako zákazníkem (dále jen „spotřebitel“) vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a tvoří nedílnou součást kupní Smlouvy.
Spotřebitelem se myslí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží nebo taková osoba, která se k nákupu chystá.
Dodavatelem je fyzická osoba Ing. Ludvík Čanda.
Obchodem se pak myslí elektronický obchod provozovaný dodavatelem a reprezentovaný souborem internetových stránek na adrese www.radostzlahve.cz
Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 40/1964 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Informace o dodavateli

Ing. Ludvík Čanda
IČ: 01262777
kontaktní adresa: Lázeňská 1655, 43201 Kadaň
písemný kontakt: info@radostzlahve.cz
telefonní kontakt: 703 435 135
provozní hodiny: po předchozí domluvě
bankovní spojení: 2108007510/2700 Unicredit Bank

3. Předmět smlouvy – informace o zboží

3.1. Spotřebitel má možnost se seznámit na stránkách www.radostzlahve.cz s nabízeným zbožím.

3.2. Nabízené zboží jsou převážně alkoholické nápoje světových značek, foto je pouze ilustrační, závazný je popis převzatý od výrobců nebo dovozců.

3.3. Cena zboží je uvedena na adrese www.radostzlahve.cz.

3.4. Cena je platná v den odeslání objednávky. Prodejce uvádí ceny včetně DPH a vyhrazuje si právo ceny aktualizovat.

4. Informace o procesu objednání, dodací podmínky

4.1. Cena za zboží může být navýšena o poštovné, balné a pojištění. O konečné ceně bude spotřebitel předem vyrozumněn.

4.2. Dopravu zajistí Česká pošta formou cenného psaní nebo cenného balíku

4.3. Platba na dobírku není možná.

5. Proces objednávky a potvrzení dodavatelem

5.1. Spotřebitel objednává zboží tím, že zašle na emailovou adresu dodavatele objednávku, ve které řádně uvede veškeré požadované údaje včetně své emailové adresy. Odesláním objednávky spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami platnými v den objednávky. Nebude-li objednávka obsahovat veškeré požadované náležitosti, dodavatel k ní nebude přihlížet, o čemž vyrozumí spotřebitele do 3 dnů.

5.2. Kupní smlouva dle § 53 Občanského zákoníku vznikne dnem potvrzení objednávky na emailovou adresu zákazníka nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky a v případě platby předem oznámí bankovní spojení a variabilní symbol (číslo objednávky) pro tuto platbu.

5.3. Kupující má právo odeslanou objednávku písemně stornovat na emailovou adresu do jedné hodiny od odeslání objednávky.

5.4. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku nejpozději do pěti pracovních dnů od připsání úhrady na běžný účet, nebyla-li u jednotlivého zboží v nabídce uvedena jiná lhůta.

5.5. Prodejce má právo zrušit objednávku, jestliže nemůže zboží dodat pro nadměrný zájem, o čemž je povinen informovat kupujícího.

5.6. Pokud dodavatel neobdrží úhradu na běžný účet do 14 dní od potvrzení objednávky, může odstoupit od kupní smlouvy a zboží uvolnit k dalšímu prodeji.

6. Reklamace

6.1. Na dodané zboží je záruka 24 měsíců, která začíná ode dne převzetí zboží spotřebitelem.

6.2. Záruka se nevztahuje na věci použité, a to v rozsahu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí věcí spotřebitelem, na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním a u zboží prodávané za nižší cenu se nevztahuje také na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

6.3. V případě, že kupující neobdrží nebo vrátí poškozenou zásilku, musí o této skutečnosti okamžitě informovat prodejce.

6.4. Spotřebitel podává reklamaci a to písemně na adresu info@radostzlahve.cz nebo na kontaktní adresu. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky a kopii daňového dokladu (alespoň číslo) a zejména podrobný popis zjištěné závady.

6.5. Dodavatel bude informovat spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace do 3 dnů.

6.6. Na základě rozhodnutí Dodavatele zašle spotřebitel zboží zpět nebo na opravu dle pokynů prodejce na vlastní náklady.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží

7.2. Právo odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží objednané na žádost nebo upravené.

8. Grafické označení prodávaného zboží

8.1. Označení informující o době dodání a dostupnosti zboží
Skladem – možný osobní odběr
Na objednávku - osobní odběr možný až po naskladnění
Nedostupné - zboží je dlouhodobě nedostupné nebo vyprodané

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

9.1. Veškeré kupujícím poskytnuté osobní údaje budou sloužit výhradně pro obchodní účely prodávajícího. S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 1.1.2018.


© 2017 - 2021 Ludvík Čanda

TOPlist